Aktualności

 

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów
firmy MJ Design na rynkach zagranicznych.

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 2

  Zapytanie ofertowe 3

Zapytanie ofertowe 4

Zapytanie ofertowe 5

Zapytanie ofertowe 6

Zapytanie ofertowe 7

Zapytanie ofertowe 8

Zapytanie ofertowe 9

Zapytanie ofertowe 10

Zapytanie ofertowe 11

Zapytanie ofertowe 12

Zapytanie ofertowe 13